Xornada Cooperamos II Encontro de Boas prácticas cooperativas 30/09/2016

Cooperamos II. Encontro de Boas prácticas cooperativas
Venres 30 de setembro de 2016
De 9.00 a 9.15 Apertura
De 9.15 a 9.45 Presentación do Mapa comarcal do cooperativismo, Dolores Regueiro Mancomunidade
De 9.45 a 10.30 A realidade cooperativa e as súas posibilidades de financiamento
Dirección de Coop 57 en Galicia
De 10.30 a 11.30 Oportunidades e tendencias de cambio para unha Economía Social
Mirene Zufiaurre Astigarraga Universidade de Mondragón
Instituto de estudos cooperativos de Mondragón Lanki-MU
De 11.30 a 11.45 Café
De 11.45 a 13.00 Mesa coordinada por Pedro Otero, Comisión Social de Coop 57
Experiencias e boas prácticas cooperativas en crowfundind, finanzas éticas e promoción de
proxectos cooperativos:
Cooperativa Numax
Cooperativa Enérxica
Cooperativa Lutega
De 13.00 a 14.15 Visita polas das instalacións da Cooperativa do Val, Fundación e Viveiros
De 16.15 a 17.15 Mesa coordinada por Mercedes Gómez Rede Eusumo O Val
Intercooperación, fusión e colaboración no marco cooperativo
Copagro, a intercoperación entre cooperativas
Fusión e asociación de cooperativas galegas
Universidade-Cooperativa ERLAC
De 17.15 a 17.30 Descanso
De 17.30 a 18.30 Mesa coordinada por María Sánchez, presidenta do Cooperativa Tagen Ata
Novas expectativas e experiencias eco económicas
Cooperativa Bico de Xeado
Milhulloa: o grelo deshidratado
Cooperativa do Val: Pemento e Tomate
CLAUSURA

mncomunidade          EUSUMO en val logo     logo-xunta

Aberta a Oficina Local de Fomento Cooperativo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

Co apoio da Secretaria Xeral de emprego da Consellería de economía, emprego e industria da Xunta de Galicia.

A súa actividade intégrase na Rede Eusumo, e dará servizo e apoio ás iniciativas de fomento do cooperativismo e da economía social, mediante o impulso do autoemprego e emprendemento cooperativo e o apoio á xeración de novos proxectos nos concellos que integran a Mancomunidade.

Na Oficina de Fomento Cooperativo, poderán contactar coa Técnica en cooperativismo
Dolores Regueiro, teléfono 981944000 ext 692
Rúa Sagrada Familia 56 Ferrol
E-mail: dregueiro@ferrol.es

SENSIBILIZACIÓN VALORES COOPERATIVOS

ACTIVIDADE DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE OS VALORES COOPERATIVOS

images coop ugacota

Esta actividade está orientada aos nenos e ás nenas dos primeiros cursos de primaria, apóiase en ilustracións para ser comentadas e suxire dinámicas vivenciais que complementan o traballo e que poñen en xogo os distintos conceptos asociados á cooperación que se van debuxando.

As relacións de cooperación están presentes nas nosas sociedades, aínda que a miúdo son menos visibles e menos tomadas en conta que as dominantes relacións de competitividade.

Con este traballo, quérese contribuír a achegar a valorizar a cooperación como estratexia de relación entre as persoas.

Pretendese ser un apoio para o traballo sobre a cooperación como forma positiva de relacionarse, de resolver conflitos e de potenciarse mutuamente.

Obxetivo 2015

OBXETIVO 2015

EUSUMO en val logo

Que se recoñeza esta forma de facer empresa, cuns valores e uns principios que poñen no centro as persoas.

O importante é conseguir unha diferenciación respecto das outras tipoloxías empresariais para mellorar a visibilidade das cooperativas entre o público en xeral. Que se recoñeza esta forma de facer empresa, cuns valores e uns principios que poñen no centro as persoas.

Hai que captar o interese do público en xeral e orientar os consumidores e as consumidoras responsables, que cada vez son máis, dándolles a coñecer os produtos e servizos das cooperativas.

A nivel mundial, existe o distintivo da Alianza Cooperativa Internacional, que comparte con nós a estratexia da necesaria visibilización e recoñecemento social.

Pero como marca que conte con garantías de supervisión e control mediante protocolos de sustentabilidade e calidade somos referencia única.